Found 374 athelets

Max
BudoPassport is not confirmed
Max
Kyokushin
 
Dmitriev-Lgovskii
SERGEY SOLDATOV
BudoPassport is not confirmed
SERGEY SOLDATOV
Kyokushin
V Dan
Kaliningrad (Kenigsberg)
Anton Ugryumov
BudoPassport is not confirmed
Anton Ugryumov
Kyokushin
V Dan
Almaty (Alma-Ata)
Andrey Yurchenko
BudoPassport is not confirmed
Andrey Yurchenko
Kyokushin
V Dan
Tolyatti
Sensei
alexandr
BudoPassport is not confirmed
alexandr
Kyokushin
V Dan
Buenos Aires
Alexander Merezhko
BudoPassport is not confirmed
Alexander Merezhko
Kyokushin
II Dan
Pyatigorsk
Instructor