Found 4 athelets

Irina Koroleva
BudoPassport is not confirmed
Irina Koroleva
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
III Dan
Cherepovets
Sensei
Sergey Potapkov
BudoPassport is not confirmed
Sergey Potapkov
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
III Dan
Cherepovets
Sensei
Anton Evdokimov
BudoPassport is not confirmed
Anton Evdokimov
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
IV Dan
Moscow
Sensei
Denis Eydinov
BudoPassport is not confirmed
Denis Eydinov
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
II Dan
Kazan
Sensei