Kochkarev Dmitriy
Kochkarev Dmitriy
Страна: Ulyanovsk, Russia
Type (judo): Kudo Kudo
Level: IV Dan
Belt:
BudoPassport is not confirmed
Kochkarev Dmitriy

Kochkarev Dmitriy

Country: Ulyanovsk, Russia
Type (judo): Kudo Kudo
Level: IV Dan
Belt:
BudoPassport is not confirmed
Activity
  • Activity
  • Senseis
  • Dojo
  • Friends
  • Students
  • Achievements
  • Media Library

User's activity feed

Activity feed is available to authorized users only!

IV Dan