WUSHU

Yiquan

China 1925

Founder

Wang Xiangzhai
Wang Xiangzhai
Founder

Federations and dojos