KORYU

Kodokan Shin-Ryu

Russia 1989

Founder

Таир Нариманов
Таир Нариманов
Founder