Damir Garayshin
Russia Almetevsk

Damir Garayshin

BudoPassport is not confirmed

Senseis

No sensei(s)

Dojo

No Dojo(s)